Zivkopība

Zivkopība

Stingrie vides aizsardzības ierobežojumi, kuru mērķis ir samazināt zivju inkubācijas rūpnīcu un akvakultūras saimniecību radīto piesārņojumu, bija kā stimuls ūdensapgādes recirkulācijas iekārtu (ŪRI) straujajai tehnoloģiskajai attīstībai Baltijas valstīs. Sakarā ar nepieciešamību nodrošināt iedzīvotājus ar kvalitatīvu zivju produkciju akvakultūrai, kas šobrīd jau ir viena no visstraujāk augošajām lauksaimniecības pārtikas nozarēm, ir liels attīstības potenciāls. Rūpnieciskā nozveja pasaulē savu kulmināciju sasniedza 2006.gadā un bija aptuveni 90 miljonu tonnu līmenī, tajā pašā laikā akvakultūras produkcijas ražošanai joprojām pieaug - šobrīd tās globālais apjoms ir sasniedzis gandrīz 52 miljonus tonnu. Pastiprinātā uzmanība pret ražošanas stabilitāti, patērētāju pieprasījumu, pārtikas drošību un ekonomisko efektivitāti akvakultūras nozarē prasa nepārtrauktu jaunu ražošanas tehnoloģiju attīstību.

Pēdējo gadu laikā kompānija Regrand ir izstrādājusi un īstenojusi vairākus projektus akvakultūras jomā: saldūdens zivju (store, forele, Āfrikas sams, zutis) audzēšanas komplekss ar kopējo produktivitāti aptuveni 160 tonnas preču zivju gadā, saldūdens zivju inkubācijas komplekss, kā arī ir veiktas individuālas zivju audzēšanas tehnoloģisko iekārtu piegādes.

Šo objektu stabilā darbība un sasniegtie ekonomiskie rādītāji ļauj mums ar pārliecību apgalvot, ka mūsu piedāvātie tehnoloģiskie risinājumi ir ne tikai pārbaudīti praksē, bet arī pamatoti rentabilitātes ziņā.