Tehnoloģiskā projektēšana

Viens no noteicošajiem faktoriem pārtikas ražotņu un akvakultūras objektu projektu īstenošanā no nulles stadijas, jo īpaši, ja tas ir saistīts ar jaunu ēku būvniecību vai esošo telpu rekonstrukciju, ir tehnoloģiskā projekta izstrāde. Celtniekiem šis dokuments kalpo par pamatu arhitektūras risinājumiem un informācijas par ražotnes, komunikāciju, iekārtu un citiem jautājumiem gūšanas avotu. Savukārt pasūtītājam tehnoloģiskais projekts ir viņa prasību attiecībā uz iekārtu funkcionalitāti, ražojamās produkcijas raksturu un daudzumu realizācija, kā arī pamats biznesa plāna izstrādei.

Mūsu kompānija saviem klientiem piedāvā tehnoloģiskās projektēšanas pakalpojumus gan pārtikas ražošanas jomā, gan arī akvakultūras objektu jomā. 

Standarta tehnoloģiskais projekts ir dokumentu kopums, kas izstrādāts saskaņā ar EC/EK Nr. 852/2004 par pārtikas produktu higiēnu, (EK) Nr. 853/2004 normu prasībām, GOST un SanPiN 2.3.4.050–96 normatīvajiem dokumentiem un kas sastāv no šādām sadaļām:

1. Ievads

1.1. Ražošanas tehniskais raksturojums

1.2. Izejmateriālu aprēķins

1.3. Tehnoloģiskais process, vispārējs apraksts 

1.4. Tehnoloģiskais process pa produkcijas veidiem

1.5. Tehnoloģisko iekārtu saraksts

1.6. Tehniskie raksturojumi un energoresursu patēriņš

1.7. Sadaļas ĢP (ģenerālais plāns) tehnoloģiskais uzdevums

1.8. Sadaļu AR un CK (arhitektūra un celtniecības konstrukcijas) tehnoloģiskais uzdevums

1.9. Sadaļu ŪK (ūdens un kanalizācija) tehnoloģiskais uzdevums

1.10. Sadaļu AV (apkure un ventilācija) tehnoloģiskais uzdevums

1.11. Sadaļas TT (tehn. tvaiks) tehnoloģiskais uzdevums

1.12. Sadaļas TŪ (tehn. ūdensvads) tehnoloģiskais uzdevums

1.13. Sadaļas TG (tehn. gāze) tehnoloģiskais uzdevums

1.14. Sadaļas TS (tehn. saldēšanas iekārtas) tehnoloģiskais uzdevums

1.15. Sadaļu EL un ELT (elektriskie tīkli) tehnoloģiskais uzdevums

 

2. Tehnoloģiskie rasējumi 

2.1. Tehnoloģisko iekārtu izvietojums

2.2. Tehnoloģiskā shēma sadaļai ŪK

2.3. Tehnoloģiskā shēma sadaļām AR un CK

2.4. Tehnoloģiskā shēma sadaļai AV

2.5. Tehnoloģiskā shēma sadaļai TV

2.6. Tehnoloģiskā shēma sadaļai TŪ

2.7. Tehnoloģiskā shēma sadaļai TS

2.8. Tehnoloģiskā shēma sadaļai TG

2.9. Plūsmu tehnoloģiskā shēma

2.10. Tehnoloģiskā shēma sadaļām EL un ELT

 

Atkarībā no Pasūtītāja vēlmēm projekta dokumentāciju var komplektēt no saliktiem rasējumiem, iekārtu, telpu un tml. 3D modeļiem, kā arī no citiem dokumentiem un rasējumiem.