ES Projekti

ES Projekti

Eiropas Savienības struktūrfondu līdzekļu izmantošana dažādu veidu projektu, tajā skaitā pārtikas rūpniecībā, līdzfinansēšanai jau sen ir ērts un pieprasīts finanšu instruments, ko izmanto daudzi ražotāji – ES valstu rezidenti.

Taču, lai praktiski ieviestu šāda veida subsidēšanas mehānismu, nepieciešams labi orientēties nepārtraukti mainīgajos tiesību aktu, kas reglamentē šo jomu, aspektos. 

Pateicoties vairāk nekā 20 projektu ar ES fondu līdzekļu piesaistīšanu īstenošanā gūtajai pieredzei, mēs varam ar pārliecību apgalvot, ka mūsu eksperti un konsultanti ir spējīgi piedāvāt augsti profesionālus risinājumus jebkuriem izvirzītajiem uzdevumiem.

Atkarībā no klienta vēlmēm un nosacījumiem mēs vai nu uzņemamies darbu, kas saistīts ar atsevišķu procedūras posmu izstrādi, vai nu sniedzam kompleksu atbalstu projektam, tajā skaitā:

- informācijas par aktuālām un plānojamām līdzfinansējuma programmām, kas potenciāli pieejamas konkrētam uzņēmumam, apkopošana un sniegšana;
- uzņēmuma vai līdzfinansējuma objekta Due Diligence procedūra;
- biznesa plāna izstrāde;
- pieteikuma projekta līdzfinansējumam sastādīšana, nepieciešamās dokumentācijas kārtošana un kontrole projekta īstenošanas procesā;
- publisko iepirkumu procedūru sagatavošana un organizēšana;
- pārskatu dokumentācijas un saistīto procedūru sagatavošana;
- konsultācijas un palīdzība sākotnēja finansējuma avotu meklēšanā;
- konsultācijas un palīdzība saistīto uzņēmumu (projektēšanas un arhitektūras organizācijas, celtniecības un apdrošināšanas kompānijas, grāmatvedība un audits) meklēšanā.